U bent hier

Nieuw! Kriebels in je buik SO

Kriebels

28 februari 2018 - Kriebels in je buik SO is een nieuwe digitale lesmethode seksuele vorming voor het speciaal onderwijs. Bij deze lesmethode wordt dezelfde vorm gebruikt als de reguliere methode, maar inhoudelijk zijn er een aantal verschillen. De leerlijn seksuele vorming voor het SO ZML vormt het uitgangspunt. De doelen uit de leerlijn zijn vertaald naar lessen. Zo sluiten de lessen aan bij het ontwikkelingsniveau van uw leerlingen en kunt u aan een specifiek doel werken met de methode. De lesmethode is vanaf begin maart te verkrijgen en vindt u straks op www.kriebelsinjebuikso.nl. Hier kunt u nu al demolessen vinden. Heeft u vragen? Mail dan naar info@kriebelsinjebuikso.nl.

Het lespakket 'Kriebels in je buik' voor primair onderwijs is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. Hiermee is het lespakket een officiële Gezonde School-activiteit voor het thema 'Relaties en seksualiteit'. Het lespakket Kriebels in je buik voor SO zal ook bij de Erkenningscommissie worden ingediend. 

Afdrukken:

Via printer