Er lijkt sprake van een groei in het gebruik van en de handel in nicotinezakjes onder leerlingen op middelbare scholen, meldt de VO-raad. "Het is belangrijk om je als school bewust te zijn dat deze zakjes in omloop zijn en populariteit winnen, en alert te zijn op signalen voor gebruik en handel", vindt de schoolraad.

Deze nicotinezakjes worden ook wel ‘snus’ genoemd en vinden hun oorsprong in Zweden. In deze zakjes zit een poeder, nicotine en een toegevoegde smaak. Zo’n zakje wordt tussen de wang of onder de bovenlip geplaatst, waardoor nicotine via bloedvaatjes in het bloed terechtkomt.

Per 1 mei geldt de beleidsregel dat deze zakjes niet meer dan 0,035 mg nicotine mogen bevatten. Scholen hebben hiermee voldoende wettelijke basis om in te grijpen tegen het gebruik van en de handel in de nicotinezakjes die nu op de markt zijn.