Het is woensdag 12 juni weer Buitenspeeldag. Kinderen én hun ouders kunnen dit duwtje naar buiten wel gebruiken, blijkt uit onderzoek van Jantje Beton. Het aantal buitenspelers daalt al jaren en 15 procent van de Nederlandse kinderen speelt helemaal nooit buiten.

Vooral kinderen van hoogopgeleide ouders. Kort gezegd hebben zij er geen tijd voor om hun kinderen aan te sporen om naar buiten te gaan.  Directeur Dave Ensberg-Kleijkers van Jantje Beton vindt deze cijfers schrikbarend. "We wisten wel dat sommige kinderen weinig buitenspelen, maar nooit..."

Buitenspelen belangrijk voor de schoolprestaties

Het bericht dat het AD hier vandaag over publiceerde wordt landelijk breed opgepakt. Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, dat benadrukt Nu.nl in hun vertaling van het bericht. Ze stippen hierin ook nog de verschillen op primair- en voortgezet onderwijs aan: "Hoogleraar biopsychologie Renate de Groot van de Open Universiteit doet al lange tijd onderzoek naar de relatie tussen bewegen in de buitenlucht en het effect dat dit op de ontwikkeling van kinderen heeft. "We zien dat het bewegen vooral afneemt als kinderen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs overstappen", legt ze uit. "Die trend brengt allerlei gezondheidsrisico's met zich mee. Maar de grootste impact heeft niet-bewegen op de ontwikkeling van de cognitieve functies. Als die ontwikkeling achterblijft, kan een kind daar levenslang de gevolgen van ondervinden - te beginnen met de schoolprestaties."

Wat vindt Nederland?

NPO Radio 1 laat Nederland een standpunt innemen via stand.nl: "Krijgt een kind in de pauzes en met gymles niet al voldoende beweging? En kunnen games en sociale media niet als vervanging worden gezien van het vroegere voetbalpleintje?"

Spelen op een Gezond Schoolplein

Jantje Beton probeert met de nationale buitenspeeldag op woensdag 12 juni de trend van steeds minder buitenspelen te doorbreken. Op school kun je buitenspelen en bewegen ook extra stimuleren met een Gezond Schoolplein: "Op een Gezond Schoolplein krijgen kinderen en jongeren de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Tijdens én na schooltijd." Ook een initiatief van Jantje Beton en IVN.