Decoratieve foto van een jongen en een meisje die elkaars hand vasthouden. Ze staan op het schoolplein en lachen naar elkaar

Er zijn minder incidenten rond relaties en seksualiteit geweest op 23 procent van de 567 scholen die in schooljaar 2021-2022 gebruik hebben gemaakt van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Dat blijkt uit een evaluatie van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het aantal incidenten is op deze scholen gedaald na het ingaan van de regeling. Het gaat dan om bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag en genderdiscriminatie.

De stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt aangeboden via Gezonde School. Deze regeling bestaat onder meer uit inhoudelijk advies, lespakketten, gastlessen en scholing voor leraren in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs).

Betere sfeer en meer respect

De meerderheid van de scholen die meededen geeft aan tevreden te zijn over de regeling. Zo geeft 92% van de scholen aan te ervaren dat hun leerlingen of studenten respectvoller omgaan met hun eigen seksualiteit en met die van de ander. Daarnaast geeft 38% van de scholen aan dat de sfeer op school is verbeterd. 87% van de scholen is hierbij begeleid door een Gezonde School-adviseur.

Schoolbeleid en structuur

Ruim een kwart van de deelnemende scholen (27%) heeft het thema Relaties en seksualiteit vastgelegd in het schoolbeleid. Hiervan is bijna de helft vanaf de toekenning van de stimuleringsregeling mee gestart. Verder geeft een deel van de scholen (41%) aan in de lessen structureel aandacht te besteden aan dit thema, bijvoorbeeld door themaweken en lespakketten. Daarnaast zegt 79% van de scholen een Gezonde School-activiteit te hebben ingezet op dit thema. Bijna een kwart van deze scholen doet dit voor meerdere jaren. Wie wil, kan het volledige evaluatierapport over de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit 2021-2022 lezen.

Programma Gezonde School

De stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit is beschikbaar voor scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Scholen gebruiken de financiële bijdrage om het werken aan het thema Relaties en seksualiteit via de Gezonde School-aanpak een impuls te geven. De Gezonde School-aanpak zorgt dat er in de gehele school aandacht is voor een gezondheidsthema: in de lessen, in de fysieke en sociale omgeving, in signalering en in het beleid.

De stimuleringsregeling wordt mede ondersteund door Rutgers, Stichting School en Veiligheid, Soa Aids Nederland en Siriz en aangeboden vanuit het programma Gezonde School. Dit programma is een unieke samenwerking van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en het RIVM. Gezonde School helpt professionals in het onderwijs om een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend te maken.