Heb jij je al aangemeld voor de training Gezonde School-coördinator? 65% van alle scholen die dit jaar gebruik maken van het ondersteuningsaanbod heeft zich inmiddels aangemeld voor de basistraining Gezonde School-coördinatoren. Heb jij je nog niet aangemeld? Dat kan nog steeds via mijngezondeschool.nl! Scholen aan wie ondersteuning is toegekend kunnen dat doen met inlogcode van hun contactpersoon.

Uitkomst tussentijdse evaluatie

De eerste trainingen zijn positief beoordeeld. De informatie van externen (GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) en Voedingscentrum) wordt als prettig ervaren. Daarnaast wordt de interactie en uitwisseling van ervaringen als positief ervaren.

Basistraining Gezonde School-aanpak

Deze basistraining richt zich op alle scholen die dit jaar gebruik maken van het ondersteuningsaanbod, ook als zij al een vignet Gezonde School hebben. De training is een verplicht onderdeel van het toegekende ondersteuningsaanbod. Er zijn aparte trainingen voor po primair onderwijs (primair onderwijs)/so-scholen, vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)/vso-scholen en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-schoollocaties. Bekijk het programma van de basistraining