Het afgelopen jaar is het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 30 jaar gestegen. Het percentage zelfdodingen in deze groep lag 15% hoger dan in de jaren ervoor, meldt de NOS. Vooral tijdens de lockdowns was een hoger aantal zelfdodingen te zien. Dit blijkt uit cijfers van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcide Registratie (CANS).

Het totale aantal zelfdodingen was de afgelopen jaren stabiel, met ongeveer 1800 per jaar. Dat vertelt Renske Gilissen, hoofdonderzoeker bij 113 zelfmoordpreventie en voorzitter van CANS, in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar onder jongeren is het vorig jaar toegenomen. In 2021 waren dat ruim 300 zelfmoorden, een toename van 15 procent."

Gilissen geeft in het interview met NOS aan dat de precieze oorzaak niet bekend is, maar dat het meestal wel gaat om een opeenstapeling van factoren: "De maatregelen kunnen wel de druppel zijn geweest. In die leeftijdscategorie is een toekomstperspectief en de wereld ontdekken heel belangrijk. Dat zijn zaken die door de maatregelen in het geding komen."

Volgens Gilissen is praten een belangrijke manier om het aantal zelfdodingen omlaag te brengen. "Op elkaar letten, en vragen of iemand aan de dood denkt. Zeker in deze tijd is het belangrijk dat we naar elkaar omkijken."

Volgens Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut benadrukken de cijfers het belang om oog te hebben voor het mentaal welbevinden van jongeren. "Het is vreselijk dat jongeren op jonge leeftijd een eind aan hun leven maken. Het is van groot belang dat jongeren hun zorgen en problemen kunnen bespreken met ouders, vrienden of leerkrachten. Dit geldt ook voor gedachten over zelfdoding. Door de lockdowns en schoolsluitingen stond het sociale leven van veel jongeren stil en vielen gesprekspartners weg. Juist in de vormende fase waarin zij zich bevinden, hebben jongeren dit sociale contact hard nodig zodat zij hun zorgen kunnen bespreken. We leren zo als samenleving een dure les. Dat maakt de vraag wat we kinderen en jongeren willen meegeven en hoe we daar consistent naar handelen nog urgenter."