Decoratieve foto van een gymzaal

Het Mulier Instituut zoekt professionals in het mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) om mee te doen aan een onderzoek. Het onderzoek gaat over de aandacht en organisatie van bewegen en sport en over gezonde leefstijl op mbo-instellingen. Meedoen kan via de vragenlijst van het onderzoek.

De vragen van dit onderzoek zijn grotendeels een herhaling van de 0-meting in 2020. Hierdoor kunnen ontwikkelingen binnen sport, bewegen en gezondheid in het mbo gevolgd worden. Wil je meewerken aan dit onderzoek? Vul dan de vragenlijst in! Zo kunnen de onderzoekers een zo compleet mogelijk beeld van het mbo te krijgen.

Naar de vragenlijst

Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) benut de uitkomsten van dit onderzoek als onderbouwing voor beleid op het gebied van gezonde leefstijl, bewegen en sport in het mbo. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting in het najaar van 2024 beschikbaar via de website van het Mulier Instituut en de KVLO Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: https://www.kvlo.nl/ (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: https://www.kvlo.nl/).