Scholen die op een bijzondere manier aandacht besteden aan het thema Relaties en seksualiteit maken kans op de Lang Leve de Liefde Award 2020. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Week van de Liefde, die plaatsvindt van 10 tot en met 14 februari 2020.

De Week van de Liefde is een leuke en laagdrempelige manier voor scholen om aandacht te besteden aan onderwerpen als verliefdheid, seksuele diversiteit en wensen en grenzen.

De Lang Leve de Liefde Award 2020 is in het leven geroepen door Soa Aids Nederland en Rutgers. De organisaties vinden dat alle inspanningen om dit thema aansprekend te integreren in het DNA van de school een beloning verdienen. De prijs wordt uitgereikt in vier categorieën: vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs), vso,  mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) en het praktijkonderwijs. In aanmerking komen scholen die:

  • structureel lesgeven over het thema Relaties en seksualiteit;
  • zich onderscheiden in lessen en beleid over seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen en grenzen;
  • gebruik maken van erkende lesprogramma’s zoals het lespakket Lang Leve de Liefde;
  • aandacht besteden aan beleid, educatie, signalering en omgeving.

Ook scholen die nog niet aan al deze aspecten invulling hebben gegeven maar al wel goed op weg zijn, kunnen een inzending doen en in aanmerking komen voor een aanmoedigingsprijs. Benieuwd naar tips, voorbeelden en erkende Gezonde School-activiteiten voor het thema Relaties en seksualiteit? Kijk op de themapagina's voor vo en mbo.

Aanmelden voor de Lang leve de Liefde Award 2020 kan tot 7 december 2019 via de website van Soa Aids Nederland en Rutgers.