Tieners lopen een grotere kans op ongelukken dan volwassenen. Veel ongelukken kunnen voorkomen worden als er een fractie van een seconde wordt stilgestaan bij de risico's. Veiligheid.nl ontwikkelde het lespakket Split the Risk om leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs bewust te maken van risicogedrag in het verkeer en de gevolgen hiervan.

Het lespakket Split the Risk is vernieuwd. Zo is een geheel nieuwe lesmodule ontwikkeld om afleiding in het verkeer op een interactieve manier onder de aandacht van jongeren te brengen. Afleiding in het verkeer is namelijk een belangrijke oorzaak van fietsongelukken onder tieners. Deze groep luistert meer naar muziek, kletst veel en kijkt tweemaal zoveel op de telefoon dan andere groepen.

Meer informatie?

Het vernieuwde lespakket Split the Risk bestellen? Kijk op de website Veiligheid.nl hoe je dit kunt doen. Let op: de provincie Noord-Holland stelt het Split the Risk-lespakket in het schooljaar 2018-2019 gratis beschikbaar aan scholen in deze provincie (met uitzondering van Vervoersregio Amsterdam).