81% van alle scholen die dit jaar gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod heeft de basistraining Gezonde School gevolgd. Er zijn in totaal 25 trainingen voor Gezonde School-coördinatoren georganiseerd. Het volgen van de training is verplicht voor scholen die gebruik maken van het ondersteuningsaanbod Gezonde School. Er zijn vier extra trainingen gepland in januari en februari voor het primair onderwijs en één extra training voor het voortgezet onderwijs.

De allerlaatste kans om deze training te volgen voor zowel po primair onderwijs (primair onderwijs)-, vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)- als mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-scholen is op 6 maart 2018 in Utrecht.

Heb jij je nog niet aangemeld? Doe dat dan nu via mijngezondeschool.nl. Scholen aan wie ondersteuning is toegekend, kunnen dat doen met inlogcode van hun contactpersoon.