Het is vandaag de laatste dag dat de inschrijving voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School is geopend! Scholen die een Gezonde School willen worden, kunnen alleen vandaag nog ondersteuning aanvragen.

Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Voor het schooljaar 2018-2019 krijgen maximaal 550 schoollocaties uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ondersteuning. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- per school. Met dit bedrag werkt de school aan Gezonde School. Dit betekent dat de school het geldbedrag kan inzetten om de taakuren te vergoeden van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet de school een Gezonde School-coördinator hebben. De school kan er ook voor kiezen om het bedrag te gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School.

Naast het bedrag van € 3000,- krijgt de school maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst).

Lees meer over het ondersteuningaanbod ronde 2018.