Wees een held, met elkaar is het thema van de Week Tegen Pesten 2019. Van 23 tot en met 27 september 2019 staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal. De website Weektegenpesten.com biedt scholen in het basis- en voortgezet onderwijs informatie en gratis (les)materiaal. Initiatiefnemer Stichting School & Veiligheid organiseert de Week Tegen Pesten dit jaar samen met NPO Zapp en de EO. Zij dragen het thema ‘Wees een held, met elkaar’ uit in hun programmering gedurende de Week Tegen Pesten.

Wees een held, met elkaar

Het thema van dit jaar is gekozen vanuit de gedachte dat iedereen op school een bijdrage kan leveren aan het veiliger maken van een groep. Het hoeven geen grote (helden)daden te zijn. Door iets kleins te doen kun je ook helpen om pesten tegen te gaan. De nadruk ligt dit jaar op samenwerking; zorg met elkaar voor een goede sfeer in de klas zodat er minder behoefte ontstaat om te pesten. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen.

Wij doen mee!

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig schoolklimaat. Onder meer door ieder jaar de Week Tegen Pesten te initiëren. Scholen die mee (willen) doen aan de Week tegen Pesten kunnen in juni de gratis poster ‘Wij doen mee’ aanvragen op de website Weektegenpesten.com. Aan het begin van het nieuwe schooljaar staat gratis materiaal online rond het thema ‘Wees een held, met elkaar’.

Kijk voor meer informatie over de week op Weektegenpesten.com of de Week Tegen Pesten-Facebookpagina