Hoe verhouden bewegen en leren zich tot elkaar? Wat is de wetenschappelijke stand van zaken op dit vlak? Wat gebeurt er inmiddels al binnen het onderwijs? Ben je benieuwd naar de antwoorden en wil je zelf ook mee praten? Meld je dan nu aan voor het Kenniscafe Sport Live! Bewegen & Leren op 10 oktober op het Stanislas College Rijswijk.