JOIN us is een positieve aanpak ter preventie van pesten. Het programma creëert meer saamhorigheid binnen de klassen en maakt de klas hechter. Onlangs is het JOIN us-programma door de 'Erkenningscommissie Interventies' van het Nederlands Jeugdinstituut erkend als goed onderbouwd. Hiermee is JOIN us een officiële Gezonde School-activiteit voor het thema Welbevinden!

JOIN us is het enige preventieprogramma die gericht is op eerstejaarsleerlingen van het voortgezet onderwijs. Lees meer over de erkende Gezonde School-activiteit JOIN us.