Het onderwijs speelt een belangrijke rol om leerlingen en studenten te vormen tot burgers die respectvol omgaan met hun eigen seksualiteit, en die van anderen. Toch komt (grens)overschrijdend seksueel gedrag op school vaak voor. En wat doe je met een ongeplande zwangerschap of een zwangere tiener in de klas? Tegen welke vraagstukken loop je dan aan en ben je daar als docent goed op voorbereid?  

In opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bereidt het programma Gezonde School een nieuw stimuleringsaanbod voor scholen voor. Het doel hiervan is scholen beter toe te rusten op het Gezonde School-thema Relaties & seksualiteit en Welbevinden. Het stimuleringsaanbod bestaat uit een keuzekaart met daarin aanbod voor alle po primair onderwijs (primair onderwijs), vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) scholen en scholen in het speciaal onderwijs. Na de zomervakanties is meer informatie bekend over het aanbod en over hoe scholen kunnen aanvragen. De impuls komt voort uit de ambitie van het kabinet om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. Het doel is dat scholen structureel in staat zijn om hun leerlingen en studenten te vormen tot burgers die verantwoordelijk en respectvol omgaan met hun eigen seksualiteit en die van de ander. De scholen dragen daarmee bij aan het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen. 

Abonneer je op de Nieuwsbrief Gezonde School voor meer informatie over dit en ander ondersteuningsaanbod Gezonde School