Dit najaar vindt voor de tweede keer de landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd plaats. Alle GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)’en onderzoeken dan de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de middelbare scholieren. Dit doen zij in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en geven hiermee uitvoer aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren. De jeugd wordt bevraagd op thema’s als roken, drinken, seksuele ervaringen en (cyber)pesten. Met de resultaten van het onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen. Het onderzoek vindt plaats in de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs.

Scholen spelen een hoofdrol bij de dataverzameling voor de Gezondheidsmonitor Jeugd. Voor een goed landelijk én gemeentelijk beeld is het belangrijk dat alle leerlingen in de klassen 2 en 4 meedoen aan het onderzoek. De komende maanden zullen alle GGD’en de scholen benaderen en vragen hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. Bekijk de informatiefilm hoe het onderzoek op de scholen verloopt.

Let op: naast de Gezondheidsmonitor Jeugd lopen ook de reguliere screeningsvragenlijsten door voor de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-contactmomenten.

Voor vragen of meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met een GGD bij u in de buurt.