Sinds augustus 2020 is een rookvrij onderwijsterrein verplicht, en leven nagenoeg alle onderwijslocaties deze verplichting na. De meeste onderwijsvertegenwoordigers vinden het goed dat alle onderwijsterreinen in Nederland geheel rookvrij moeten zijn (93%), maar ervaren nog wel belemmeringen in de handhaving. Dat meldt het Mulier Instituut.

De belemmeringen komen doordat leerlingen, studenten en medewerkers vanwege het verbod buiten het onderwijsterrein gaan roken. Dit is slecht voor het imago van de school en levert overlast op voor de omgeving.

Meer informatie hierover is te vinden bij het Mulier Instituut: