Het aantal jongeren met oorsuizen stijgt. Daarom willen we hier de aandacht op vestigen, een oorsuis is blijvend en kan niet hersteld worden. Op school komen kinderen in aanraking met harde muziek tijdens schoolfeesten. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in 2018 richtlijnen opgesteld voor het maximale geluidsniveau bij schoolfeesten. In de infographic  'Advies Maximale geluidsniveau bij schoolfeesten' worden de richtlijnen weergegeven met daarbij praktische tips vanuit VeiligheidNL. Want goed geluid is immers geen hard geluid!

Gehoorschade is onderdeel van het thema Fysieke veiligheid van Gezonde School. Lees meer over gehoorschade.