Enkele GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst -regio’s en basisscholen gebruiken Gezonde School in combinatie met het programma Positieve Gezondheid van het Institute for Positive Health (iPH). De Gezonde School-aanpak bevordert een gezonde leefstijl door het bieden van structuur en de Kindtool van Positieve Gezondheid bevordert vooral een prettige sfeer en de relatie docent-leerling. De combinatie van deze twee producten en programma’s wordt als positief ervaren, blijkt uit onze interviews met negen docenten, directeuren en Gezonde School-adviseurs. Lees meer in de publiekssamenvatting van het onderzoek.

Ook uw ervaring delen?

Wilt u uw ervaring delen over het werken met Gezonde School en Positieve Gezondheid of wilt u meer informatie over dit onderzoek? Stuur een e-mail naar: info@gezondeschool.nl.