Logo Gezonde School

Ruim 850 scholen kregen het Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2019-2020 toegekend. Een voorwaarde voor deze ondersteuning, is het volgen van een scholing door de Gezonde School-coördinator. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de behoefte van uw school, kunt u een keuze maken uit het aanbod dat is ontwikkeld in samenwerking met GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)’en en experts van de thema-instituten.
 
Het scholingsaanbod bestaat uit:

  •  Een (basis)training Gezonde School: Voor scholen die op weg geholpen willen worden met de Gezonde School-aanpak. Deze training wordt in overleg met de Gezonde School-adviseur van de GGD georganiseerd en kan op verschillende manieren worden uitgevoerd door de Gezonde School-adviseur.

en/of

  • Een verdiepende thema training: Voor scholen die geïnspireerd willen worden en inhoudelijke verdieping op het thema willen waarvoor ze ondersteuning hebben aangevraagd. De training richt zich op de inhoud van een thema en gaat de diepte in aan de hand van de pijlers van de Gezonde School. De verdiepende trainingen worden een aantal keer georganiseerd in Utrecht, en worden gegeven door de experts van de thema-instituten. Per school(locatie) kan een Gezonde School-coördinator deelnemen aan de thema training. De trainingen worden per onderwijstype georganiseerd.

Wilt u zich aanmelden voor de scholing? Overleg dan met de Gezonde School-adviseur en meld u aan via uw dashboard op www.mijngezondeschool.nl. Meer weten? Neem contact op via info@gezondeschool.nl