Het programma Gezonde School is een van de gezondheidsprogramma’s die veel vooruitgang heeft geboekt. Dat blijkt uit de voortgangsmonitor die het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in opdracht van ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) heeft uitgebracht. Dit mooie resultaat werd vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie van Alles is gezondheid, onderdeel van het Nationaal Programma Preventie.

Uit de monitor blijkt dat Gezonde School eind 2016 1065 scholen met een Vignet Gezonde School had. Dat zijn maar liefst 215 meer scholen dan het gestelde doel. Verder werd het gestelde doel van 70 gezonde schoolpleinen gehaald. Ook had eind 2016 circa een derde van de scholen een gezonde schoolkantine. Het streven van 100% gezonde schoolkantines is daarmee niet gehaald. Inmiddels werken bijna 1000 sportverenigingen aan een gezonde sportkantine, waarbij het doel op 600 lag. Lees meer