Het Deltion College in Zwolle werkt vanaf verschillende locaties aan de Gezonde School-aanpak. Hiermee is bijvoorbeeld de schoolkantine gezonder geworden en wordt er veel aandacht besteed aan het welbevinden van de studenten. Het Deltion College heeft als enige mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-school alle vijf themacertificaten: Voeding, Bewegen en sport, Relaties en seksualiteit, Welbevinden en Roken, alcohol- en drugspreventie.

Samenwerking

Esther Post is Gezonde School-coördinator op het Deltion College. Een rol die ze al tien jaar vervult. In die tijd heeft ze regelmatig contact met Wietske Huismans, Beleidsadviseur Gezondheidsbevordering en Gezonde School-adviseur bij GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) IJsselland. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de school meer themacertificaten aanvroeg. “Toen ze bij ons over de vloer kwam, constateerde ze dat we voor sommige thema’s eigenlijk al veel deden. Maar bij andere thema's was er meer werk aan de winkel”, vertelt Esther.

Werkgroepen

Op het Deltion College krijgen collega’s geen extra uren om aan de Gezonde School-aanpak te werken. Dat lossen ze op door in werkgroepen aan de slag te gaan en goed te kijken bij wie het thema past. Zo is de collega die verantwoordelijk is voor het aanbod in de schoolkantine, de aangewezen persoon om zich bezig te houden met het thema Voeding.