Op 4 februari organiseerde GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) Haaglanden een leerkring over Welbevinden (Vluchtelingenkinderen) op School. Ruim 24 gemeenteambtenaren van 9 gemeenten in de regio Haaglanden gingen naar huis met meer kennis en inspiratie over dit onderwerp, waarbij de Gezonde School-aanpak centraal staat.

Joline van Lier, functionaris Gezondheidsbevordering en Gezonde School-adviseur en drijvende kracht achter dit initiatief: “We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Drie voorbeeldscholen vertelden hoe zij voor het welbevinden van hun leerlingen zorgen en waar ze tegen aan lopen. Ook ervaringsdeskundigen spraken over aandacht voor kindermishandeling en het recht van ieder kind op welbevinden en gezondheid op school. Voor beleidsambtenaren was het heel zinvol deze verhalen te horen. Met name de rol die de school speelt bij de opvang van kinderen die thuis mishandeld worden en hoe hierover met elkaar in gesprek te gaan.”

Het vervolg van de leerkring bestaat uit een of meerdere lokale bijeenkomsten in de gemeenten die meedoen aan het project Welbevinden (Vluchtelingenkinderen) op School. Joline: “Bij de volgende lokale leerkring willen we nóg meer scholen en samenwerkingspartners inspireren en kennis en ervaringen delen. Maar ook uitdagingen en vraagstukken bespreken. Zo kunnen de Gezonde School-adviseurs van de betrokken gemeenten meer maatwerk leveren.”

Meer lezen over de Leerkring Welbevinden (Vluchtelingenkinderen) op School? Lees meer.