Scholen die in het schooljaar 2017-2018 gebruik hebben gemaakt van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School vragen wij om een evaluatievragenlijst in te vullen. Deze is vanaf vandaag beschikbaar op www.mijngezondeschool.nl. Na inloggen op het mijngezondeschool-account van de school kunt u klikken op de knop [evaluatie en facturering]. Voordat de school kan overgaan tot het indienen van de factuur, vraagt het systeem om de evaluatievragenlijst in te voeren. Na het invullen van de evaluatie verschijnt de mogelijkheid om te factureren.

De factuur kan worden ingediend als voor 1 mei is voldaan aan de voorwaarden van het gekozen themacertificaat of als het vignet Gezonde School is aangevraagd. Kiest een school ervoor om dit niet te doen, dan kan via een vragenlijst voor 1 juni worden verantwoord hoe de ondersteuning vanuit het Ondersteuningsaanbod Gezonde School is ingezet.

Ook in 2018 is er een Ondersteuningsaanbod Gezonde School beschikbaar (schooljaar 2018-2019). Meer informatie hierover vindt u op de pagina's van het ondersteuningsaanbod.