Gisteren is de ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)-subsidieronde voor evaluatieonderzoek naar de effecten van de Gezonde School-aanpak van start gegaan. Met deze subsidieronde wil ZonMw kennis ophalen over de invloed van de Gezonde School-aanpak op de schoolomgeving, leefstijl en de gezondheid van leerlingen.

Mede op basis van de uitkomsten en aanbevelingen van de TNO voorstudie “Mogelijkheden voor effectonderzoek Gezonde School aanpak”, is deze subsidieoproep tot stand gekomen. De subsidieronde wordt gefinancierd uit het ZonMw-programma Opvoeding en Onderwijs, onderdeel van het vijfde Preventieprogramma.

Op 8 februari 2018 vindt een informatiebijeenkomst plaats waar de subsidieoproep wordt toegelicht. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen vragen stellen over de inhoud en de procedures en kennis met elkaar maken. Ook geven leden van het landelijke programmateam Gezonde School een toelichting op de Gezonde School aanpak. In december volgt meer informatie over het programma en hoe geïnteresseerden zich voor deze bijeenkomst aan kunnen melden. Meer informatie leest u op de website van ZonMw.