Bevordert de Gezonde School-aanpak daadwerkelijk de gezondheid van leerlingen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs? Dat is de kernvraag in de evaluatie van deze innovatieve aanpak, waar ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) acht ton subsidie voor verstrekt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van negen GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-en, de Academische Werkplaatsen Limburg, Agora en Amphi en TNO.

We zijn allemaal ontzettend blij met deze subsidie”, vertelt Patricia van Assema. Zij is als universitair hoofddocent verbonden aan de vakgroep gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht en is een van de kernonderzoekers in de evaluatie.“Het is geen eenvoudige opdracht, maar wel super relevant. Want we gaan niet alleen onderzoeken of de Gezonde School-aanpak effectief is, maar ook wat nodig is om de aanpak effectief te laten zijn. We willen weten wat er precies gebeurt, zodat we ook adviezen kunnen geven over hoe de aanpak mogelijk verbeterd kan worden.”

De komende vier jaar gaat het onderzoeksteam het effect van de Gezonde School-aanpak op gezondheid, leefstijl, het welbevinden en de schoolprestaties van leerlingen nader onderzoeken. Patricia van Assema: “Daarnaast kijken we naar hoe scholen de Gezonde School-aanpak uitvoeren. Sommige scholen zijn heel enthousiast, anderen veel terughoudender. We onderzoeken ook hoe de begeleiding vanuit de GGD verloopt. Het mooie aan dit onderzoek is dat we allemaal onze eigen expertise en netwerken kunnen inbrengen. En dat zowel de praktijk als het wetenschappelijk onderzoek hierin vertegenwoordigd zijn.”