Op woensdag 19 juni ontvangt basisschool Don Bosco in Dordrecht het vignet Gezonde School, themacertificaat Voeding, en bant tegelijkertijd het roken rondom de school, zoals volgend jaar verplicht wordt voor alle scholen. Don Bosco is een van de twaalf scholen die de afgelopen jaren is begeleid vanuit het programma Doe ff Gezond van GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) Zuid-Holland Zuid.

Doe ff Gezond heeft mooie resultaten geboekt in het terugdringen van overgewicht en veranderen van leefstijl bij de jeugd in Dordt West, in samenwerking met de twaalf scholen die daar gevestigd zijn. Het invoeren van een gezond voedingsbeleid op school vraagt om veel inzet en een lange adem, en levert Don Bosco nu het vignet Gezonde School op. Zo zijn er bij Don Bosco lessen over gezonde voeding ingevoerd en zijn er afspraken gemaakt over gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze, lunch, en bij traktaties. Ouders spelen hierbij een grote rol, maar ook de directie, onderwijzend personeel en ouderraad of medezeggenschapsraad zijn nauw betrokken.

De school maakt tegelijkertijd de omgeving rookvrij, en haakt daarmee aan bij de 'Rookvrije Generatie'. De Rookvrije Generatie is erop gericht kinderen rookvrij op te laten groeien, zodat zij worden beschermd tegen tabaksrook en tegen de verleiding om zelf te gaan roken. Steeds meer omgevingen waar kinderen komen worden rookvrij. Vanaf 1 augustus 2020 zijn alle scholen in Nederland verplicht om een rookvrij schoolterrein te hebben.

Lees ook het artikel 'Scholen zijn de spil in de strijd tegen overgewicht bij Dordtse kinderen' van BN DeStem.