Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. De GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)’en gaan, samen met GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de impact van corona op de gezondheid van jongeren in kaart brengen en het welzijn van jongeren een boost geven in het (post-)corona tijdperk.  

Van september tot en met november 2021 vindt daarom een extra meting plaats van de Gezondheidsmonitor Jeugd (die normaal iedere vier jaar plaatsvindt). De GGD’en in Nederland benaderen op korte termijn alle middelbare scholen voor deelname aan dit onderzoek. Uw school doet toch ook mee? Want gezondheidswinst voor jongeren, daar doen we het voor! 

Andre Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland en voormalig minister Jeugd en Gezin en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: "Ik wil alle middelbare scholen oproepen mee te doen aan dit belangrijke onderzoek. Jongeren zijn de toekomst en gericht gezondheidsbeleid op hun gezondheidstoestand is van onschatbare waarde, zeker in en na deze coronacrisis!"
 
Meer informatie over (de deelname aan) de Gezondheidsmonitor Jeugd 2021? U leest het in deze flyer.