Besteedt uw school structureel aandacht aan het thema 'Relaties en seksualiteit'?  Doe dan mee aan de Lang leve de Liefde Award! Begin 2018 wordt deze Award voor de derde keer uitgereikt. Met de Lang Leve de Liefde Award willen Soa Aids Nederland en Rutgers de kwaliteit van seksuele- en relationele vorming op scholen stimuleren, waarderen en er bekendheid aan geven.

Voor de Award komen scholen in aanmerking die:

  • structureel, dus in meerdere leerjaren, bij voorkeur ieder schooljaar, lesgeven over seksualiteit en relaties; en
  • gebruik maken van o.a. het lespakket Lang Leve de Liefde; en
  • zich onderscheiden in lessen en beleid over seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen en grenzen; en
  • de pijlers van de Gezonde School (beleid, educatie, signalering en omgeving) in acht nemen.

Dit jaar worden er awards uitgereikt voor ieder van deze drie schooltypes:

  • Lang Leve de Liefde award Voortgezet Onderwijs
  • Lang Leve de Liefde award Praktijkonderwijs
  • Lang Leve de Liefde award MBO

Inschrijven kan tot 20 december 2017.