Het coronavirus heeft in sommige gevallen gevolgen voor de activiteiten van het programma Gezonde School. Waar mogelijk informeren we Gezonde School-coördinatoren en Gezonde School-adviseurs direct per mail. Meer algemene informatie staat op onze website en social media-kanalen. Hebt u een vraag over Gezonde School? Stel deze via info@gezondeschool.nl. Vragen over het coronavirus? De Rijksoverheid heeft een speciaal telefoonnummer: 0800-1351, bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur. 

We begrijpen dat alle aandacht op dit moment uitgaat naar de organisatorische vraagstukken waar scholen nu mee te maken hebben. We wensen iedereen veel succes en sterkte met deze uitdaging de komende periode!

Team Gezonde School 

Verspreiding van het coronavirus voorkomen

Hoe houdt u goed rekening met het nieuwe coronavirus? Hiervoor zijn protocollen opgesteld. In deze protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne in het onderwijs. Waar u vindt u de protocollen?

  • Voor het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en regulier basisonderwijs op: Weeropschool.nl.
  • Voor het voortgezet onderwijs op: Vo-raad.nl.
  • Voor het middelbaar beroepsonderwijs op de site van de MBOmiddelbaar beroepsonderwijs  Raad, via deze link

De belangrijkste algemene maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn: 

  • Was uw handen regelmatig met water en zeep (bekijk het instructiefilmpje op rivm.nl).
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geen handen schudden.
  • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt.
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.

Deze algemene maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Zorg ook dat leerlingen of studenten dit zoveel mogelijk doen. 

Actuele informatie leest u bij:

Rijksoverheid.nl - veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs. 
- Nji.nl - omgaan met de gevolgen van het coronavirus.

TIP: Bekijk ook de poster van de Rijksoverheid met aanvullende maatregelen voor scholen en kinderopvang.