HotSpot is een theatervoorstelling over vier jongeren die op verschillende wijze ervaringen hebben met alcohol en drugs. Hoe geeft u leerlingen of studenten inzicht in het bewaken van hun eigen grenzen en de gevaren van alcohol- en drugsgebruik? Theatergroep PlayBack gaat hierover met hen in gesprek. HotSpot wordt coronaproof gespeeld op scholen door het hele land. Kijk voor meer informatie op www.tgplayback.nl of neem contact op per e-mail (annefleur@tgplayback.nl) of telefoon (030-2027024).

Deze Gezonde School-activiteit sluit aan bij het thema Roken, alcohol- en drugspreventie voor het vo en mbo