Het onderwijs is onmisbaar om seksueel gezond gedrag te bevorderen. Sommige jongeren zijn extra kwetsbaar en lopen meer seksuele risico’s, onder meer op soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen), grensoverschrijdend gedrag en op onbedoelde zwangerschap.  Wanneer een meisje onbedoeld zwanger raakt, is dat ingrijpend en emotioneel. Plotseling staat zij (en haar partner) voor de moeilijke vraag hoe hiermee om te gaan. Welke mogelijkheden heeft ze? Wie kan haar helpen?

Om samen blijvend aandacht te houden voor dit thema, vindt op maandag 23 september de conferentie 'Uitgerekend nu?!' plaats in het Beatrixgebouw in Utrecht. In meer dan 40 werksessies krijg je informatie over de problematiek, leer je risico’s herkennen, het gesprek aan te gaan over seksualiteit en anticonceptie, weet je wat er onder jongeren zelf leeft, maakt je kennis met samenwerkingspartners, weet je welke interventies en handvatten beschikbaar zijn en wat er werkt in de praktijk. Praktische kennis om direct aan de slag te gaan. Deelname aan de conferentie is gratis, inschrijven kan hier.

Voor wie?

De conferentie is bedoeld voor iedereen in de zorg, het onderwijs en het sociaal domein, die zich bezighoudt met ondersteuning en begeleiding van jongeren en kwetsbare groepen. Iedereen die zich wil inzetten voor preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen.

Bijvoorbeeld docenten in het po primair onderwijs (primair onderwijs), vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs), vso en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs). Maar ook gezondheidsbevorderaars, verpleegkundigen, huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers en jongerenwerkers. U bent allen van harte welkom.