Decoratieve foto van een jonge man die lacht

De campagne 'Hey, het is oké' begint 3 juni. Het doel is om praten over beginnende mentale klachten normaler te maken voor jongeren van 16 tot 25 jaar. De campagne wordt georganiseerd door de overheid en start tegelijk met de Nederlandse Week van de Mentale Gezondheid, van 3 juni tot en met 8 juni.

Jongeren vinden het vaak lastig om te praten over beginnende mentale klachten, zoals prestatiedruk en eenzaamheid. Met de campagne 'Hey, het is oké' wil de overheid daar verandering in brengen. Daarvoor krijgen jongeren handvatten en voorbeelden. Door op tijd mentale klachten te signaleren en bespreken kunnen ergere klachten voorkomen worden.

Meedoen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt iedereen die zich wil inzetten voor de mentale gezondheid van jongeren uit om deel te nemen. Scholen en andere organisaties kunnen daarvoor campagnematerialen gebruiken. Er is materiaal beschikbaar op Campagnetoolkits.nl/hey. De campagne 'Hey, het is oké' loopt van 3 juni tot en met 28 juli. De kernboodschap van de campagne luidt: “Praten lucht op als je je niet oké voelt. Begin het gesprek op jouw manier.”

Naar de campagnetoolkit

 

Signaleren van mentale klachten

De omgeving van jongeren kan helpen bij het signaleren van mentale klachten. Zo kunnen onderwijsprofessionals zich verdiepen in hoe ze mentale klachten signaleren bij leerlingen of studenten en wat ze vervolgens kunnen doen.

Gezonde School en mentale gezondheid

Signaleren van mentale klachten is een onderdeel van het thema Welbevinden bij Gezonde School. Gezonde School biedt hiervoor informatie en tips:

Welbevinden gespecialiseerd onderwijs

Welbevinden voortgezet onderwijs

Welbevinden mbo

Scholen in het primair onderwijs, gespecialiseerd onderwijs, voorgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) kunnen al jaren aan mentale gezondheid werken via het gezondheidsthema Welbevinden van Gezonde School. Gezonde School biedt daarvoor stappenplannen en andere praktische handvatten, naast stimuleringsregelingen, scholingsaanbod en advies van een Gezonde School-adviseur. Hiermee kunnen onderwijsprofessionals op een laagdrempelige manier werken aan een gezond pedagogisch leerklimaat en de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen en studenten.