Kinderen hebben in de klas verbeterde aandacht wanneer zij verspreid over de schooldag twee beweegactiviteiten in de klas uitvoeren ten opzichte van wanneer zij slechts één beweegactiviteit doen of de hele ochtend stilzitten. Dit is één van de resultaten uit het onderzoek van SMART MOVES! Dit wetenschappelijke project vanuit het VUmc VU Medisch Centrum Amsterdam (VU Medisch Centrum Amsterdam) en tal van partners, richt zich op de relatie tussen bewegen, cognitie en schoolprestaties. Om meer inzicht te krijgen in deze relatie, werden de afgelopen twee jaar verschillende experimenten uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten proberen de onderzoekers een haalbare bewegingsinterventie te ontwikkelen die toegepast kan worden in het Nederlandse schoolsysteem. Lees meer