De Nederlandse jeugd beweegt te weinig. Momenteel voldoet 56 procent van de kinderen tussen 4 en 11 jaar en slechts 23 procent van de jongeren tussen 12 en 17 jaar aan de beweegrichtlijnen. Een beweegstimulerende schoolomgeving nodigt en daagt leerlingen uit om meer te bewegen. Maar hoe creëert u zo’n beweegstimulerende schoolomgeving?

Bij het inrichten van de schoolomgeving gaat het altijd om een combinatie van fysieke infrastructuur, activiteiten en begeleiding en organisatie en communicatie. Voorbeelden zijn brede gangen waar kinderen kunnen rennen, een groen schoolplein, maar ook activiteiten die de school organiseert. Kenniscentrum Sport zet de feiten over bewegen op een rij en geeft handige tips en praktijkvoorbeelden.

Gaat uw school aan de slag met het thema Bewegen en sport? Lees meer over de Gezonde School-aanpak en het vignet Gezonde School (po, vo, mbo).