Scholen die in het schooljaar 2017-2018 gebruik hebben gemaakt van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School kunnen vanaf donderdag 22 februari hiervoor een factuur indienen. Dit doen zij door in te loggen op www.mijngezondeschool.nl. Op deze website staat alle benodigde informatie. De factuur kan worden ingediend als voor 1 mei is voldaan aan de voorwaarden van het gekozen themacertificaat of als het vignet Gezonde School is aangevraagd. Kiest een school ervoor om dit niet te doen, dan kan via een vragenlijst voor 1 juni worden verantwoord hoe de ondersteuning vanuit het Ondersteuningsaanbod Gezonde School is ingezet. Ook in 2018 is er een Ondersteuningsaanbod Gezonde School beschikbaar (schooljaar 2018-2019). Meer informatie hierover is binnenkort beschikbaar.