De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseren om leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs twee keer per dag matig intensief te laten bewegen. Dat staat in het gezamenlijk advies ‘Plezier in bewegen’ dat vanochtend werd aangeboden aan minister-president Mark Rutte.

Sporten en bewegen kunnen beter worden ingezet om het onderwijs zelf te dienen. De raden pleiten voor het werken met zogenaamde beweegteams, waarvan naast vakleerkrachten ook buurtsportcoaches en gekwalificeerde trainers deel uitmaken. Scholen kunnen meer samenwerken met sportverenigingen en gemeenten kunnen meer regie vormen op dit onderwerp.

Meer informatie?

Het volledige rapport Plezier in bewegen kun je bekijken op de website van de Nederlandse Sportraad.

Aan de slag met bewegen op school?

Zoek in het activiteitenoverzicht (po, vo en mbo) op 'Bewegen en sport' naar erkende Gezonde School-activiteiten. Zoals bijvoorbeeld Zit met pit, waarin handvaten worden geboden voor het integreren van meer beweging tijdens de reguliere lessen.