Maandag 5 maart start weer een nieuwe ronde van het ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het ondersteuningsaanbod geeft scholen een steuntje in de rug om te werken aan Gezonde School. Voor het schooljaar 2018-2019 krijgen 550 schoollocaties uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ondersteuningsaanbod. Deze ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage, scholing en hulp en advies van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst). Zodra de inschrijving van het ondersteuningsaanbod van start gaat, plaatsen wij een bericht op gezondeschool.nl en brengen wij een nieuwsbrief-special uit. Informatie over de voorgaande ronde vind je op de pagina’s van het ondersteuningsaanbod 2017.