De belangstelling voor het Ondersteuningsaanbod schooljaar 2020-2021 was ook dit jaar weer groot. Het Ondersteuningsaanbod Gezonde School helpt scholen om Gezonde School te worden of te blijven. Maar liefst 984 scholen hebben zich aangemeld. Inmiddels hebben 464 scholen gehoord dat de ondersteuning is toegekend.

“De belangstelling is dit jaar weer enorm”, vertelt projectleider Ondersteuningsaanbod Manon van der Pol. “Met het Ondersteuningsaanbod krijgen scholen een extra steuntje in de rug om te werken met de Gezonde School-aanpak. Helaas hebben we niet alle aanvragen van scholen kunnen honoreren, want het budget voor ondersteuning is beperkt. Daarom hanteren we voor de toekenning een aantal selectiecriteria. Zo krijgen scholen die nog niet eerder ondersteuning hebben ontvangen voorrang. Ook scholen in aandachtswijken en scholen met specifieke doelgroepen krijgen eerder de ondersteuning toegekend.”

In totaal gaan nu 318 basisscholen, 102 scholen in het voortgezet onderwijs en 44 mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-locaties aan de slag met Gezonde School. De thema’s Voeding, Bewegen en sport, Welbevinden, en Roken, alcohol- en drugspreventie blijven de meest gekozen thema’s waarmee scholen aan de slag gaan. Opvallend is dat ruim 46 scholen kiezen om te gaan werken aan het thema Milieu en natuur.

Aantallen Ondersteuningsaanbod schooljaar 2020-2021

 Toegekend, per thema en onderwijstype:

 

 

primair onderwijs  

 

 

 voortgezet onderwijs  

 

 

middelbaar beroepsonderwijs 

Bewegen en sport

 

89

 

 

15

 

 

 6

Voeding

 

119

 

 

31

 

 

14

Welbevinden

 

55

 

 

11

 

 

5

Roken, alcohol- en drugspreventie

 

6

 

 

45

 

 

19

Milieu en natuur

 

46

 

 

 

 

 

 

Fysieke veiligheid

 

3

 

 

 

 

 

 

Totalen

 

318

 

 

102

 

 

44


Meer informatie