De belangstelling voor het ondersteuningsaanbod schooljaar 2018-2019 was ook dit jaar weer groot. Meer dan 900 scholen hebben zich aangemeld. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft onlangs extra financiële middelen beschikbaar gesteld, waardoor 750 scholen ondersteuning toegekend krijgen in plaats van 550.

Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een bedrag van € 3.000,-. Met dit geldbedrag werkt de school aan Gezonde School. Dit betekent dat de school het geld kan inzetten om de taakuren te vergoeden van een Gezonde School-coördinator. De school kan er ook voor kiezen om het bedrag te gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten en het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Naast het gelbedrag ontvangt de school maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst). Scholen horen in mei of zij wel of niet de toekenning ontvangen.