Decoratieve illustratie van leerlingen/studenten. Ze zijn op een schoolplein, lachen vrolijk en zijn blij met een gezonde leefstijl

Scholen in het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) vroegen afgelopen weken in grote getale één of meerdere stimuleringsregelingen van Gezonde School aan. Afgelopen week hoorden de scholen of ze een stimulans ontvangen.

Met de verschillende stimuleringsregelingen kunnen scholen een extra zetje geven aan een gezonde leefstijl voor hun leerlingen of studenten. Er zijn in totaal 1878 toekenningen gedaan voor de vier regelingen samen. Omdat er voor alle regelingen meer aanvragen zijn gedaan dan het budget toelaat, zijn er selectiecriteria toegepast. Het ondersteuningsaanbod is de meest aangevraagde regeling van Gezonde School. De thema’s Voeding, Bewegen en sport en Welbevinden blijven de meest gekozen thema’s, maar ook voor Mediawijsheid en Roken, alcohol- en drugspreventie is veel belangstelling.

Toekenning per regeling

Iris Kummeling, programmamanager: “Met de Gezonde School-aanpak kun je als school structureel en schoolbreed werken aan gezonde leefstijl. Hierdoor vergroot je de kans op blijvend effect. Het grote aantal aanvragen laat opnieuw zien dat scholen dat ook graag doen. En het is ook hard nodig: recent onderzoek(PDF) onder jongeren laat zien dat hun gezondheid kwetsbaar is. We zien een toename van ongezond gedrag, waaronder roken en vapen, en problematisch gebruik van social media. Ook de mentale gezondheid van jongeren is nog niet hersteld na de coronapandemie. Scholen kunnen hierin een belangrijke rol spelen door kinderen en jongeren te leren over en laten ervaren dat gezonde keuzes en een gezonde leefstijl écht het verschil maken, voor nu en later.”

Informatie en inspiratie voor álle scholen

Iris roept scholen op om te blijven werken aan een gezonde leefstijl voor je leerlingen en studenten, ook als ze de extra stimulans niet krijgen. Iris: “We helpen ook deze scholen graag om te starten of verder te werken aan een gezonde leefstijl. Hiervoor bieden we op Gezondeschool.nl en gezondeschool.nl/inspiratie veel informatie, inspiratie en materialen. Daarnaast breiden we komend schooljaar voor álle scholen, dus ook die zonder een regeling, ons aanbod uit. Onder meer met scholing en met online informatiesessies. Zo kunnen alle scholen de gezondheid van leerlingen en studenten verder versterken.”

Kalender

Online activiteitenmarkten 

Voor alle scholen zijn er online informatiemarkten over de Gezonde School-activiteiten per thema.
Bewegen & Sport: 17 september van 13:30 - 15:00 uur
Voeding: 17 september van 15:30 - 17:00 uur 
Welbevinden: 18 september van 13:30 - 15:00 uur

Relaties & seksualiteit: 18 september van 15:30 - 17:00 uur

Meld je aan via het formulier 


Online informatiesessie

Op 25 september van 15:00-17:00 uur is er een online informatiesessie voor scholen die geen regeling toegekend hebben gekregen en zelf aan de slag willen met de Gezonde School-aanpak. Noteer de datum alvast, meer informatie volgt.