Decoratieve illustratie van leerlingen/studenten. Ze zijn op een schoolplein, lachen vrolijk en zijn blij met een gezonde leefstijl

1805 schoollocaties gaan komend schooljaar aan de slag met het bevorderen van een gezonde leefstijl voor hun leerlingen of studenten, met behulp van een van de stimuleringsregelingen van Gezonde School. Met de verschillende stimuleringsregelingen kunnen scholen werken aan een gezonde leefstijl voor hun leerlingen of studenten.

Recordaantal scholen

Scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) konden van 6 maart tot en met 17 april één of meer stimuleringsregelingen aanvragen bij Gezonde School. Deze week is bekendgemaakt welke stimuleringsregelingen aan welke scholen worden toegekend. Nog niet eerder maken zoveel scholen tegelijkertijd gebruik van één van de regelingen van Gezonde School.

Ook een gezonde leefstijl op school?

Alle scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) kunnen werken met de Gezonde School-aanpak.

De Gezonde School-aanpak uitgelegd

Aantal scholen per regeling

Gezonde School biedt vier regelingen aan. Hieronder staan de opvallendste cijfers per regeling op een rij.

Ondersteuningsaanbod Gezonde School

Het Ondersteuningsaanbod Gezonde School is aan 1025 schoollocaties toegekend: 710 basisscholen in het primair onderwijs en speciaal onderwijs, 244 schoollocaties in het voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs en 71 mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-locaties.

Scholen kunnen het ondersteuningsaanbod inzetten voor een of meerdere thema’s. De thema’s Voeding, Bewegen en sport en Welbevinden blijven de meest gekozen thema’s. Nieuw is dat het ondersteuningsaanbod nu kan worden ingezet voor álle gezondheidsthema’s bij Gezonde School, behalve Relaties en seksualiteit. Ook voor de nieuwe thema's is animo. Zo kiezen 68 scholen voor het thema Mediawijsheid.

Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

361 schoollocaties kunnen de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit gebruiken in het nieuwe schooljaar. 119 daarvan zijn schoollocaties in het primair onderwijs en speciaal onderwijs, 178 in het voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs en 64 in het mbo.

Stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten

De stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten is aan 374 schoollocaties toegekend: 276 schoollocaties in het primair onderwijs en speciaal onderwijs, 86 in het voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs en 12 in het mbo.

Stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken

45 schoollocaties gaan aan de slag met de nieuwe stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken. Deze regeling is er speciaal voor het mbo.

Extra scholen

Omdat er meer aanvragen dan het budget toeliet, zijn er selectiecriteria toegepast. Zo kregen scholen die nog niet eerder ondersteuning hebben ontvangen voorrang. Het uitgangspunt daarbij was dat zo veel mogelijk scholen een regeling toegekend zouden krijgen.

“Het is mooi om te zien dat zoveel scholen aan de slag willen met het bevorderen van de gezondheid en gezond gedrag van hun leerlingen of studenten”, zegt Iris Kummeling, programmamanager van Gezonde School. “Door de departementen van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) is nog wat extra budget vrijgemaakt. We zijn erg blij dat we daardoor aan wat extra scholen een regeling konden verstrekken. Ik wens scholen die aan de slag gaan met een regeling veel succes met de uitvoering, samen met onze Gezonde School-adviseurs!”

Ook zonder regeling aan de slag

Alle scholen die een regeling hadden aangevraagd hebben inmiddels bericht ontvangen over de toekenning of afwijzing van hun aanvraag. Scholen die geen toekenning hebben gekregen, kunnen ook al aan de slag met de Gezonde School-aanpak. “Ik hoop dat scholen ook zonder de extra financiële ondersteuning gaan werken aan een gezonde leefstijl voor hun leerlingen en studenten”, zegt Iris. “De Gezonde School-adviseurs kunnen hen hier ook bij helpen en advies geven over hoe ze toch al aan de slag kunnen met diverse onderdelen van Gezonde School. Zo kunnen ook deze scholen de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen en studenten verder versterken.”