Leerling in de klas

Als leraar wil je graag in een frisse klas lesgeven en ouders en verzorgers willen graag dat hun kind(eren) in een frisse omgeving les krijgen. Onlangs riep Dennis Wiersma, minister voor primair en voortgezet onderwijs, schoolbesturen en gemeenten op werk te maken van betere ventilatie op scholen. Hiervoor is ondersteuning van €140 miljoen beschikbaar gemaakt. Hoe zit het met de ventilatie bij jou op school en kan jouw school ondersteuning gebruiken?

Een beter binnenmilieu

Sinds de coronacrisis is op veel scholen de ventilatie verbeterd, maar er zijn nog altijd scholen die geen gebruikmaken van alle mogelijkheden die er zijn om de ventilatie op orde te krijgen. “Er is werk aan de winkel. Er staan in Nederland ruim 9000 schoolgebouwen, waar bijna 2,5 miljoen leerlingen les krijgen en 285 duizend mensen werken. De inrichting en het binnenklimaat van sommige scholen voldoet niet meer", stelt minister Wiersma.

Subsidie

Om schoollocaties met een urgent ventilatieprobleem te helpen, is er een maatwerkregeling. Er is een basissubsidie die kan worden aangevraagd tot en met 31 oktober 2022. En er is een vangnetsubsidie met drie aanvraagperiodes. De laatste aanvraagperiode loopt tot en met 23 maart 2023. Meer informatie over de regeling, voorwaarden en aanvraagdata is te vinden in de Staatscourant.

Minder ziekteverzuim

Wist je dat door het binnenmilieu van een school te verbeteren leerlingen en medewerkers (iedereen op school) minder gezondheidsklachten hebben? Daardoor is er minder ziekteverzuim en zijn er betere leer- en werkprestaties. Staan afspraken over ventilatie bij jou op school ook in het schoolbeleid?

Ventilatiehulp

Schoolbesturen en gemeenten die advies en hulp nodig hebben bij ventilatie kunnen terecht bij de hulpteams Ventilatie van Ruimte-OK. Daarnaast is voor elk klaslokaal een CO2-meter beschikbaar. Minister Wiersma roept scholen op om deze  zo snel mogelijk aan te schaffen. Je kunt leerlingen betrekken door ze uit te leggen over goede ventilatie en ze bijvoorbeeld de CO2-meter te laten controleren.

Lees verder op Rijksoverheid.nl