Titel Nationale monitor geestelijke gezondheid
Publicatietype Reference
Year of Publication 2003
Auteurs De Schoemaker C, Ruiter C, Van Den Berg M, Cuijpers P, De Graaf R, M Have T, et al
Secondary Title Jaarboek 2003: ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit.), anorexia nervosa en andere psychische stoornissen.Utrecht: Trimbos-instituut