De meeste studenten zijn nog volop in ontwikkeling op gebied van relaties en seksualiteit. Hoe ze omgaan met seksualiteit, grenzen, seksuele diversiteit en genderdiversiteit, is bepalend voor hun eigen vorming én voor die van hun schoolgenoten – en daarmee ook voor het schoolklimaat. Voor een veilig schoolklimaat en een gezonde ontwikkeling van alle studenten is het dus belangrijk om aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit. Hoe krijg je dat voor elkaar? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren, en Beleid. Is jouw school goed bezig, dan kun je dat laten zien door het themacertificaat Relaties en seksualiteit te behalen.

Wat levert werken aan relaties en seksualiteit studenten op?

Zelfbewustzijn

Het leidt tot meer zelfbewuste, seksueel gezonde jongeren en uiteindelijk ook tot minder schooluitval en een beter toekomstperspectief.

Seksuele vorming

Seksuele vorming draagt bij aan het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen, seksuele grensoverschrijding, soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen)’s. Ook is er aandacht voor mensen met een andere seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Voorbereiding

Studenten krijgen betrouwbare informatie en worden voorbereid op seksuele contacten. Ook weten ze beter wat hun eigen wensen en grenzen zijn en leren ze respectvol met elkaar om te gaan.

Eerder hulp vragen

Door aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit kunnen studenten problemen eerder aankaarten en hulp of advies vragen.

Tip: hoe staat jouw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver jouw school al is met het thema Relaties en seksualiteit. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter.

Wat kun je doen om studenten te helpen?

De meeste mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-studenten zijn hun seksualiteit en seksuele normen en identiteit nog volop aan het ontdekken of vormgeven. Een deel heeft misschien al seksuele voorlichting gekregen op de basisschool of middelbare school, maar de levensfase waar ze nu in zitten is anders. Daarom is het waardevol dat ze zich tijdens hun opleiding kunnen ontwikkelen op gebied van gezonde relaties en seksualiteit. Zo kun je helpen:

  • Geef lessen die helpen bij relationele en seksuele vorming en die aansluiten bij de belevingswereld van de studenten.
  • Organiseer activiteiten, zoals een projectweek rond relaties en seksualiteit of doe mee aan de Week van de Liefde.
  • Betrek studenten en waar passend ouders en verzorgers door ze informatie te geven.
  • Wees alert op zorgwekkende ontwikkelingen en regel hulp voor studenten met problemen of zorgen rond relaties en seksualiteit.
  • Neem een visie op relaties en seksualiteit op in het schoolbeleid.
  • Werk samen met ketenpartners zoals de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst).
  • Zorg voor een veilige schoolomgeving – dat betekent ook dat medewerkers seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en adequaat kunnen handelen.

In de praktijk: aan de slag met relaties en seksualiteit

“Leuk die vlaggen, maar ik word nageroepen in de gang.” Zo reageerde een van de studenten van ROC Nijmegen op de regenboogvlaggen die in de school waren opgehangen ter gelegenheid van Coming Out Day. Dat kon niet de bedoeling zijn. Hoe zorg je ervoor dat alle studenten zichzelf kunnen zijn? Lees verder.

Wil je aan de slag met lessen over relaties en seksualiteit? Kijk voor informatie over erkende Gezonde School-activiteiten bij Educatie.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler lees je wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wil je hulp bij het uitvoeren van deze aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van jouw regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) voor advies en ondersteuning. Of maak gebruik van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen

Wil je laten zien dat jouw school op een goede manier werkt aan relationele en seksuele vorming? Vraag dan het themacertificaat Relaties en seksualiteit aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl.

Tip: lees vooraf meer informatie over het themacertificaat, zoals criteria, handige documenten en de vragenlijst op Mijngezondeschool.nl.

Heeft jouw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag de school zich een Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers en Soa Aids Nederland.