Roken, blowen en alcohol drinken: veel jongeren doen het al voordat ze volwassen zijn. Sommigen doen het zeer regelmatig en een substantieel deel van de blowers doet dit zelfs onder schooltijd. Dat kan leiden tot slechtere schoolprestaties, verzuim of schooluitval. Het is dus belangrijk om roken, het drinken van alcohol en drugsgebruik door studenten zo veel mogelijk te ontmoedigen en te voorkomen. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Is jouw school goed bezig, dan kun je dat laten zien door het themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie te behalen.

Wat levert werken aan roken, alcohol- en drugspreventie studenten op?

Betere schoolprestaties

Studenten met een gezondere leefstijl presteren beter op school. Door gebruik van tabak, alcohol en drugs te mijden voorkomen ze schade aan hun jonge brein, dat nog volop in ontwikkeling is. Zulke schade kan leiden tot verandering in karakter of gedrag.

Een goede toekomst

Studenten die geen of weinig middelen gebruiken voelen zich vaak fitter en zitten beter in hun vel. Dit voorkomt vroegtijdige schooluitval en vergroot de kansen op een goede toekomst.

Verslavingen voorkomen

Het voorkomt verslavingen: hoe vroeger jongeren starten met roken, alcohol of drugs, hoe vaker ze blijven gebruiken en hoe groter de kans op verslaving.

Tip: hoe staat jouw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver jouw school al is met het thema Roken, alcohol- en drugspreventie. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. 

Wat kun je doen om studenten te helpen?

De ene student komt eerder in aanraking met verslavende middelen dan de andere. Dat kan thuis of op straat gebeuren, maar ook op of rond school. Daarom is het nuttig dat de school studenten helpt om zo lang mogelijk af te blijven van tabak, alcohol en drugs. En ook om ze te leren hoe ze verantwoord ermee omgaan als ze er wel toegang tot hebben. Zo kun je helpen:

  • Besteed in de lessen aandacht aan roken, alcohol en drugs en het weerstaan van verleidingen.
  • Neem een heldere visie op roken, alcohol en drugs op in het schoolbeleid.
  • Wees alert op problematisch middelengebruik en schakel bij problemen op tijd hulp in.
  • Betrek ouders en verzorgers van studenten die nog geen 18 jaar zijn.
  • Geef als medewerker samen met collega’s het goede voorbeeld.

Tip: bekijk de activiteiten

Wil je aan de slag met lessen over roken, alcohol of drugs? Kijk voor informatie over Gezonde School-activiteiten bij Educatie.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler lees je wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wil je hulp bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van jouw regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) voor advies en ondersteuning.

Themacertificaat Roken, alcohol en drugspreventie aanvragen

Wil je laten zien dat uw school op een goede manier werkt aan roken, alcohol- en drugspreventie? Vraag dan het themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl.

Tip: lees vooraf meer informatie over het themacertificaat, zoals criteria, handige documenten en de vragenlijst op Mijngezondeschool.nl.

Heeft jouw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag de school zich een Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Ook handig

  • Helder op school helpt scholen aandacht te besteden aan roken, alcohol en drugs.
  • Helderopvoeden.nl voor informatie over opvoeden en roken, alcohol, drugs en gamen.
  • Alcoholinfo.nl voor informatie over alcoholgebruik en de effecten daarvan.
  • Rokeninfo.nl voor informatie over roken en de effecten daarvan.
  • Drugsinfo.nl voor informatie over drugsgebruik en de effecten daarvan.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut.