Roken

  • In 2017 heeft ruim de helft van de 16- t/m 18-jarige mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-studenten ooit gerookt, bijna een derde heeft de afgelopen maand nog gerookt en één op de zes (17%) rookt dagelijks.
  • Bijna de helft van de 16- en 17-jarige studenten die roken, geeft aan zelf wel eens sigaretten te kopen.
  • Wanneer de verschillende schooltypen vergeleken worden, blijkt dat mbo-studenten het vaakst roken. Zo rookt 18% van 17-jarige mbo-studenten dagelijks, vergeleken met 6% van de 17-jarige vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)-scholieren en 2% van de 17-jarige hbo-studenten. 

Alcohol

  • 85% van de mbo-studenten heeft ooit alcohol gedronken en bijna drie kwart heeft dit in de afgelopen maand nog gedaan.
  • Van de studenten die alcohol drinken, heeft één op de vijf meer dan 10 glazen op een weekenddag gedronken: jongens (28%) twee keer zo vaak als meisjes (14%).
  • Van de studenten die alcohol drinken geeft ongeveer vier op de tien 16- en 17-jarige studenten aan dit zelf wel eens te kopen.

Cannabis en harddrugs

  • Een derde van de studenten heeft ooit cannabis gebruikt en 15% deed dit nog in de afgelopen maand. Onder jongens neemt met het stijgen van de leeftijd het percentage cannabisgebruikers in de afgelopen maand sterk toe.
  • Ruim een kwart van de blowers blowt wel eens onder schooltijd en bijna zes op de tien cannabisgebruikers onder de 18 jaar kopen wel eens cannabis.
  • Het percentage 17-jarigen dat ooit cannabis heeft gebruikt is op het mbo 33%. 
  • Van de mbo-studenten heeft één op de tien ooit een harddrug (ecstasy, cocaïne, heroïne, amfetamine, LSD, crack of GHB) gebruikt. Ecstasy is de meest gebruikte harddrug. 8% heeft ooit ecstasy gebruikt en 2% heeft dit de afgelopen maand nog gedaan.