Bewegen en sporten: het verbetert niet alleen de gezondheid, vitaliteit en fitheid en het zelfvertrouwen van studenten, maar ook hun schoolprestaties. Toch bewegen veel studenten te weinig. Dat kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals overgewicht en grotere bewegingsachterstanden. Het is daarom belangrijk dat studenten een actieve leefstijl ontwikkelen, zodat ze nu en later voldoende bewegen. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Door te werken met de Gezonde School-aanpak. Volg het stappenplan  en ga aan de slag op de vier pijlers: Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Is jouw school goed bezig, dan kun je dat laten zien door het themacertificaat Bewegen en sport te behalen.

Wat levert werken aan bewegen en sport studenten op?

Gezonde leefstijl

Door meer te bewegen ontwikkelen ze een gezondere leefstijl.  Meer bewegen op school gaat niet ten koste van de leerprestaties en verbetert de aandacht van studenten.

Vitaal blijven

Het vergroot de kans dat studenten tijdens hun werkende leven voldoende bewegen en vitaal blijven. Ook leren ze wat wel en niet goed is voor hun gezondheid en vitaliteit. 

Gezond gewicht

Fitte studenten lopen minder risico op overgewicht. Studenten met een gezond gewicht zitten lekkerder in hun vel en verzuimen minder dan studenten met overgewicht.

Psychosociaal welbevinden

Bewegen is goed voor het psychosociaal welbevinden. Zo kan beweging en sporten zorgen voor plezier en draagt het bij aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, zoals samenwerken, omgaan met tegenslagen en weerbaarheid.

Tip: hoe staat jouw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver jouw school al is met het thema Bewegen en sport. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. 

De themascan kan je helpen om doelen te bepalen op Bewegen en sport. Meer weten over het bepalen van doelen en welke stappen je daarna kunt zetten? Bekijk dan stap 3.  Kies een thema en doelen van het Gezonde School-stappenplan.

Wat kun je doen om studenten te helpen?

De ene student doet buiten school aan meerdere sporten, de andere beweegt weinig. Iedere student ontwikkelt zich anders, met andere mogelijkheden en eigen voorkeuren. Maar studenten brengen doorgaans wel een groot deel van hun tijd door op hun opleiding. Daarom is het belangrijk dat ze tijdens de opleiding leren hoe ze een actieve leefstijl inrichten en dat ze plezier ervaren in beweging en sport. Zo kun je helpen:

  • Laat studenten ontdekken wat ze leuk vinden en wat ze goed kunnen. Zo ontwikkelen ze hun persoonlijke beweegidentiteit, met eigen voorkeuren in beweging en sporten.
  • Zet voldoende lessen lichamelijke opvoeding op het rooster en zorg voor verankering van het beweeg- en sportaanbod.
  • Zorg voor kennis over en bewustwording van gezond en veilig bewegen en maak hierbij een koppeling naar vitaal burgerschap.
  • Werk samen met beweeg- en sportaanbieders in de omgeving, zodat studenten verschillende sporten kunnen ontdekken.
  • Geef extra aandacht aan studenten die extra ondersteuning of stimulans nodig hebben.
  • Betrek studenten, bijvoorbeeld bij het bepalen van het beweeg- en sportaanbod.
  • Laat de omgeving uitnodigen tot bewegen en sporten, bijvoorbeeld met voldoende fietsenstallingen en beweegmogelijkheden op het schoolplein.
  • Veranker bewegen en sport om écht een duurzame en actieve leefstijl bij studenten te realiseren. Neem bewegen en sport ook op in het schoolbeleid.
  • Geef als medewerker samen met collega’s het goede voorbeeld. Organiseer bijvoorbeeld wekelijks een sport- of bewegingsactiviteit voor medewerkers of stimuleer het gebruik van de fiets om naar school te komen.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak planmatig aan de pijlers Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en BeleidGebruik hiervoor het stappenplan van Gezonde School.

Wil je hulp bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van jouw regionale GGD voor advies en ondersteuning.

In de praktijk: aan de slag met bewegen en sport

De  leerlingen van ROC Da Vinci College hebben met de lifestyle dag de dag van hun leven. “Dat ze het leuk hebben: dat is echt ons primaire doel. Preken en lesgeven doen we de rest van het jaar, nu even niet. Het plezier maken staat echt voorop, al geven we onderhuids natuurlijk wel een boodschap mee.” Die boodschap is dat je gelukkig wordt van een gezonde leefstijl. Lees verder.

Themacertificaat Bewegen en sport aanvragen

Wil je laten zien dat jouw school op een goede manier werkt aan bewegen en sport? Vraag dan het themacertificaat Bewegen en sport aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl.

Tip: lees vooraf meer informatie over het themacertificaat, zoals criteria, handige documenten en de vragenlijst op Mijngezondeschool.nl.

Heeft jouw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag de school zich een Gezonde School noemen.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Ook handig

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de KVLO en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.