Weet je van alle studenten hoe het gaat met hun voeding en gewicht? Is dit onderdeel van gesprek in het zorgteam van jouw school? Helpt de school studenten en hun ouders en verzorgers bij vragen over voeding of gewicht? Effectief werken aan voeding vraagt ook om signalering. Hoe pak je dat aan?

Doe periodiek onderzoek bij studenten

Ontstaan er problemen of zorgen rond voeding of gewicht? Of zijn ze er misschien al? Daar kom je achter door er onderzoek naar te doen. En door dit onderzoek regelmatig te herhalen. Het is aan te raden jaarlijks de gezondheid van studenten in kaart te brengen. Dat kan bijvoorbeeld met de online vragenlijst Testjeleefstijl.nl of het preventief gezondheidsonderzoek van de jeugdgezondheidszorg.

Informeer studenten, ouders en verzorgers

Voor studenten, ouders en verzorgers is het handig om te weten bij wie ze terechtkunnen voor vragen of hulp rond voedingsgewoonten en gewicht. Bijvoorbeeld JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg), GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst), een diëtist, sportcoach of tandarts. Zorgen dat studenten, ouders en verzorgers weten bij wie ze terechtkunnen, verkleint de kans dat problemen blijven bestaan of erger worden. Informeer studenten, ouders en verzorgers bijvoorbeeld via:

  • de website;
  • een nieuwsbrief;
  • de schoolgids;
  • ouderbijeenkomsten;
  • mentorgesprekken.

Zorg dat signalen worden opgepakt

Wat gebeurt er wanneer een probleem of zorg rond voeding of gewicht wordt gesignaleerd? Hoe zorg je ervoor dat deze gesignaleerde problemen of zorgen worden opgepakt? Dit kun je doen:

  • Zorg voor heldere afspraken en werkwijzen en leg deze vast. Wie pakt de zorg op? Hoe en wanneer wordt een student verwezen en naar wie? Denk hierbij aan de rol van het zorg- en adviesteam (ZAT Zorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: https://www.zat.nl (Zorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: https://www.zat.nl)), zorgcoördinatoren, mentoren en andere docenten, vertrouwenspersonen en schoolmaatschappelijk werkers.
  • Bespreek signalen rondom voedingsgewoonten en gewicht met het zorgteam van de school.
Studenten in de kantine

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Voedingscentrum.