Weet je hoe het staat met de persoonlijke hygiëne van jouw studenten? Herkennen medewerkers problemen rondom hygiëne? Helpt de school studenten bij vragen of problemen rond hygiëne? Effectief werken aan hygiëne vraagt ook om signalering. Hoe pak je dat aan?

Houd de hygiëne van de school in de gaten

Ontstaan er problemen rond hygiëne? Of zijn ze er misschien al? Houd dit in de gaten. Met de checklist gezondheidsrisico’s van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) kun je zien of de school voldoet aan de Algemene hygiënerichtlijn. Het is ook handig om studenten en medewerkers regelmatig te vragen welke ruimtes volgens hen schoner kunnen.

Als er sprake is van verminderde persoonlijke hygiëne bij studenten, ga dan (individueel) met ze in gesprek en houd contact om op tijd zorgwekkende situaties te kunnen signaleren. Wil je meer weten over signaleren, neem dan contact op met de Gezonde School-adviseur.

Zorg dat signalen worden opgepakt

Hoe zorg je ervoor dat u problemen rond hygiëne herkent? En dat deze problemen worden opgepakt? Dit kun je doen:

Decoratieve foto van twee ingezeepte handen

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid.